top of page

Política de privacitat i avís legal

D'acord amb el que disposa l'article 7 de l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 i en l'article 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de el 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta a l'tractament de les dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, COOPAGRICOLA SAN BARTOLOME d'ATZENETA-tossals dE PENYAGOLOSA, COOP.V., amb CIF: F12009262, l'informa que les seves dades de caràcter personal i tota la informació relacionada serà tractada mitjançant un tractament de dades de caràcter personal, i amb la finalitat d'emmagatzemar informàticament, per tant, les seves dades queden incorporades i seran tractades amb la finalitat de presentar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació relacionada amb la nostra empresa que pugue ser del seu interès.

Dades identificarías de l'responsable:
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació, es detallen les dades identificarías de l'empresa:
Nom empresa: COOPERATIVA ATZENETA
Raó social: COOP AGRICOLA SANT BARTOLOMEDE ATZENETA- tossals DE PENYAGOLOSA, COOP.V.
CIF: F12009262

direcció; AVDA. CASTELLÓ 27 - 12132 - ATZENETA - CASTELLÓ DE LA PLANA
Telèfon: 964 37 01 47
Correu electrònic: info@atzenetacoop.comFINALITAT DE LA PÀGINA WEB

La finalitat d'l'actual web consisteix a l'informar l'usuari de l'activitat de l'empresa, a més de temes d'actualitat i temes d'interès de el sector. Està regulat l'ús de la pàgina web:
www.atzenetacoop.comACEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver assegut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consenteixin el seu tractament per part de COOP AGRICOLA SAN BARTOLOME D'ATZENETA - tossals DE PENYAGOLOSA, COOP.V. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es va mantenir la relació, no se sol·liciti la supressió per part de l'interessat, o durant 1 any a partir de l'última confirmació d'interès, o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Tractarem les dades en funció al seu consentiment o execució d'un contracte, signatura de l'pressupost.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat ia retirar el consentiment donat, per realitzar-podrà enviar un correu electrònic a:
info@atzenetacoop.com
A més, la persona interessada pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en Matèria de Protecció de Dades competent per obtindré informació addicional o presentar una reclamació.LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre COOPAGRICOLA SAN BARTOLOME D'ATZENETA-tossals DE PENYAGOLOSA, COOP.V. (endavant: COOPERATIVA ATZENETA) amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la pàgina web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles.CESIÓ DE DADES A TERCERS

COOPERATIVA ATZENETA NO Pendra decisions automatitzades. Les dades no se cediran a tercers tret en els casos que hi ha una obligació legal o en els processos de selecció i els tractarem en relació al seu consentiment o execució d'un contracte.


DRETS

L'interessat pot exercir els següents drets:
Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
Dret a oposar-se a el tractament
Dret a la portabilitat de les dades
Dret a retirar el consentiment donat.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets i per fer-ho podrà enviar un correu electrònic a: info@atzenetacoop.com

A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.ENVIAMENT I REGISTRE / ENREGISTRAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació dels serveis donats per COOPERATIVA ATZENETA. Així doncs, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades, suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels serveis esmentats.ÚS I ACCÉS D'USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb COOPERATIVA ATZENETA o qualsevol de les seves delegacions.Exactitud I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L'Usuari que envia la informació a COOPERATIVA ATZENETA és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant COOPERATIVA ATZENETA de qualsevol responsabilitat a el respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
COOPERATIVA ATZENETA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que indico 1 una altra font, per tant tampoc assumeix cap responsabilitat en relació als hipotètics perjudicis que poguessin originar per l'usuari de la informació esmentada. Es exonera COOPERATIVA ATZENETA de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que puguerasufrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per COOPERATIVA ATZENETA sempre que provingui de fonts alienes a COOPERATIVA ATZENETA.


CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

COOPERATIVA ATZENETA és reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, COOPERATIVA ATZENETA s'anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació raonable a la seva posada en pràctica.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de l'contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i els codis seva titularitat de COOPERATIVA ATZENETA I, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni tan sols citant les fonts, tret consentiment per escrit de COOPERATIVA ATZENETA.CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

COOPERATIVA ATZENETAes reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclòs limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.
COOPERATIVA ATZENETA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de COOPERATIVA Atzeneta. la presència de links o enllaços a les pàgines web de COOPERATIVA ATZENETA té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos links o enllaços.

bottom of page