top of page

EXPLOTACIÓ EN COMÚ DE TERRES, nova iniciativa cooperativa

"L'agricultura i la ramaderia són sectors estratègics per a la societat valenciana per la seua contribució com a models sostenibles de producció i provisió d'aliments d'elevada qualitat i la seua importància per a la vertebració del territori, la creació d'ocupació i la fixació de la població en el medi rural, la conservació del medi ambient i dels agroecosistemes, i l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic.", així comença el preàmbul de la Llei d'Estructures Agràries de la Comunitat Valencia aprovada en les Corts Valencianes el 28 de febrer de 2019 amb el consens de tots els partits polítics representats.


A més a més continua dient "... la viabilitat de l'agricultura valenciana s'ha vist limitada per problemes estructurals vinculats a l'articulació de la cadena alimentària, la fragmentació de la propietat de la terra, la manca d'una cultura de la gestió en comú de la producció, l'escassa mobilitat del mercat de terres, la manca d'eines que faciliten la planificació a professionals del sector i la deficiència d'inversió pública i privada en benefici d'una activitat agrària sostenible i generadora d'ocupació. Aquests factors estructurals han afavorit l'abandonament progressiu de l'activitat agrària i l'absència de relleu generacional. "

Aquesta descripció que realitza la Generalitat Valenciana, amb alguns matisos, és la realitat que hem detectat en el nostre territori des de fa uns anys, una pèrdua de rendibilitat de les explotacions, envelliment dels agricultors i agricultores, falta de mà d'obra, desinterés de les noves generacions per l'agricultura, etc.

Quantes vegades hem sentit allò de “em toca ficar diners de la butxaca per mantenir la finca” o “els xiquelos no volen saber res o em tocarà deixar-ho ermar tot”, o “saps algú que vulga portar-me la finca?”Davant d'aquesta "problemàtica", en l'exercici 2018, l'Assemblea General de Socis de la Cooperativa, ja va aprovar la creació d'una Secció de Gestió en Comú, com a vehicle per a acollir aquesta activitat agrària dins de la pròpia Cooperativa i que havia quedat paralitzada a l'espera de l'aprovació de la Llei d'Estructures Agràries i del desenvolupament normatiu, per tal de determinar la fórmula adequada per a la seua implantació.


La misió d’aquesta secció és recuperar terres per a fer una transformació que les pose en condicions de ser explotades de nou. Així la Cooperativa torna als seus arrels, recuperant l’essència de l’explotació agrària, guanyant economies d’escala mitjançant una explotació conjunta i buscant noves vies de comercialització. També és un objectiu important cumplir els objectius de sostenibilitat establits al Green Deal promogut per la UE. A més, l’explotació d’aquestes terres permetrà crear i/o mantenir llocs de treball en l’àmbit del sector primari.


Destacar l'existència d'aquest model cooperatiu de gestió en altres cooperatives valencianes, com Benaguasil, Pego, Onda o Viver, que hem pogut conéixer en diversos fòrums d'intercanvi d'experiències o amb les visites realitzades pel Consell Rector a aquestes cooperatives.

Durant l'últim trimestre de 2020, els tècnics de la Cooperativa van presentar a la Conselleria d'Agricultura un projecte pilot que pretenia l'inici de l'activitat agrícola, amb un ambiciós Pla de Reconversió i Reestructuració Col·lectiva (2021-2023), que partint d'una gestió en comú de les finques cedides per diversos socis, dur a terme una modernització i professionalització de l'activitat agrària mitjançant les següents actuacions:


 • Arrencada d'arborat.

 • Adequació i millores del terreny

 • Labors preparatòries profundes i superficials per a plantació de llenyosos ( Marcació, Clots, etc.)

 • Noves plantacions

Els objectius marcats amb la realització d'aquestes inversions són:

 • Potenciar el cultiu de l'Ametller, mitjançant la implantació de varietats de floració tardana encaminades a evitar gelades primaverals.

 • Renovar el material vegetal de les explotacions, mitjançant la substitució dels arbres d'avançada edat i escassa productivitat. Model intensiu.

 • Millorar de l'eficiència global del cultiu per a rendibilitzar l'explotació, reducció dels costos de producció, del consum d'inputs, etc., augmentant la competitivitat de l'explotació en el seu conjunt.

 • Potenciar el cultiu d'olivar orientat al cultiu monovarietal que permeta una reducció de costos. Model Intensiu.

 • Millorar la comercialització del producte primari obtingut, amb acords de cooperació amb altres actors del territori (SAT núm. 585-Molí de l'Olí, Charter Atzeneta, etc.)

 • Potenciar la implantació d'altres cultius en la Cooperativa, dins d'una estratègia de diversificació dirigida a la producció d'altres productes per a dotar d'un major valor afegit.

 • Estudiar, Analitzar i Divulgar aquest Projecte pilot de Gestió en comú, com a eina per a la gestió de les explotacions dels nostres socis.

 • Fixar unes finques de referència que servisquen per a ampliar, en un futur, la xarxa de terres gestionades per la Cooperativa

 • Incorporació finca per a cultiu en ecològic, parcel·la demostrativa, per a l'estudi i implementació de metodologia d'explotació.

 • Millora de la conservació de l'entorn natural, en evitar l'abandó de les parcel·les.

En l'actualitat ens trobem en la primera fase d'aquest Projecte Pilot amb la transformació i adequació d'unes 15 hectàrees que suposarà la plantació de més de 2.500 arbres, i que servirà com a model d'estudi per a crear una estructura bàsica per a la realització de les tasques agrícoles amb la contractació directa o indirecta de mà d'obra, establir procediments de gestió i control de l'activitat i amb les primeres collites determinar la viabilitat i sostenibilitat d'aquesta activitat empresarial.


L’actuació compta amb el suport de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, a través de les ajudes convocades a la realització de plans de reconversió i reestructuració col·lectius en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.8 views0 comments

Comentarios


bottom of page