Portal de transparència

Foment Multilingüisme en l'àmbit social 2020.

PROJECTE ATZENETA COOP. EN VALENCIÀ

 

Continuar amb la política lingüística que hem desenvolupat en els últims anys, i dins de l'aposta de l'Entitat per donar promoció a la llengua valenciana, ia més vincular-la a la difusió de les activitats de la mateixa Cooperativa

 

 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 2.323,18 €

 

Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020

ADEQUACIÓ I LIBERALITZACIÓ DE LA BÀSCULA DE PESATGE COOPERATIVA ATZENETA.

Adequació i Liberalització de la bàscula de pesatge, que permet un millor servei als socis i clients, adaptant-se a l'activitat i necessitats d'aquesta.

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 40.555,94 €

 

Projectes de digitalització PIME

IMPLEMENTACIÓ GESTIÓ I LOGÍSTICA EMPRESARIAL.
COOPERATIVA ATZENETA.

 

Implementació de sistema gestió empresarial (ERP i CRM), basat en l'aplicació Odoo, que permet una solució única per a la gestió de l'empresa, adaptant-se a l'activitat i necessitats d'aquesta.

 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 24.800 €